Executive Board 2023-2025

Maria Zolotas
President
Penelope Kaliontzakis
1st Vice President
Maria Sakalis
2nd Vice President
Maria Akoumianakis
Treasurer
Anna Rigogiannis
Assistant Treasurer
Kalista Fillos
Recording Secretary
Karen Kalkanis
Corresponding Secretary
Irene Hotzoglou
Advisor
 

Board Members

Vasiliki Dinas

Christina Giannios

Stephanie Moskos

Eleni Papageorgiou 

Maria Perdik

Barbara Preponis                                                                                        

Kiki Preponis

Maritza Pritsos

Despina Tassa

Athina Theodoropoulos                                                              

Alexandra Tsiatis

Maria Tsiolas

Vasiliki Vlantis